Finlandssvenskar i Amerika

Anders Myhrman
January 1972

Bridgeport, Conn.

Till fabriksstaden Bridgeport flyttade på 20-talet ett mindre antal finlandssvenska familjer. Bland dem organiserade Edward Mattson och Gunnar Backlund, respektive president och sekreterare i östra distriktet, en Runebergloge den 30 mars 1930. Antalet chartermedlemmar var 16. Till ordförande valdes vid organisationsmötet: Oscar O. Anderson.

Ett årtionde senare skrevs i en rapport: ”På grund av så få landsmän här, i synnerhet av den yngre generationen, har det varit en kamp att komma framåt. Under de sista åren har också många av våra medlemmar flyttat till andra stater, och endast 5 av de första medlemmarna är nu kvar.” Logen upplöstes 1960 och de några då kvarstående medlemmarna ingick i logen 205 i New Haven. Oscar O. Anderson var den ledande personen i logen. Han var en tid medlem i Ordens såväl som i östra distriktets styrelse.